Τι είναι η κλινική δερματολογία

 

Η προσέγγιση του ασθενή με δερματικό νόσημα είναι σύνθετη και περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση και ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις όταν χρειάζονται. Τα τελευταία χρόνια λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής (lifestyle) αλλά και λόγω των κλιματικών αλλαγών ορισμένα δερματολογικά νοσήματα παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση. Το δέρμα συχνά καθρεφτίζει τις λειτουργίες των εσωτερικών οργάνων. Μεγάλος αριθμός εσωτερικών νοσημάτων παρουσιάζουν σημαντικές εκδηλώσεις στο δέρμα και ως εκ τούτου πολλά νοσήματα αυτών πρωτοεμφανίζονται ως δερματικά εξανθήματα. Γι αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε την ανάλογη σημασία σε τυχόν αλλαγές που παρατηρούμε στο δέρμα μας.